Ak je pred Vami taký dôležitý životný medzník ako je svadba, určite sa okrem príjemných povinností s tým spojených vyskytnú aj starosti s prípravou samotnej oslavy. Každého prirodzeným prianím je, aby sa pozvaní hostia cítili príjemne a hlavne dobre sa zabavili. Tu si treba uvedomit, že na dobrú zábavu samotní hostia nestacia a je potrebná dobrá hudba, ktorá je podávaná svadobcanom profesionálne, ale zato nenútene a prirodzene.


Hudobný archív :

prispôsobujem vaším predstavám a nechýbajú v nom:

  • spoločenské a príležitostné skladby (napr. svadobný pochod, redový tanec,...)
  • staré dobré 70te, 80te a 90te roky,
  • slovenské a české hity (staršie aj novšie)
  • súčasné domáce, zahranicné, komercné aj tanecné nahrávky
  • jazz, funk, latino, soul, ...
  • spoločenské tance - štandatd
  • spoločenské tance - latino
  • folklór, ludovky
  • "podmazy": príjemná, menej komerčná hudba počas večerí, prestávok medzi tanečnými kolami,... proste všade tam kde by ticho "neznelo" dobre.

Tanečné kolá

Nielen bohatý archív je však zárukou dobrej zábavy a Vašej spokojnosti. Skladby je potrebné "napasovať" na situáciu na parkete a tú je potrebné v každom momente pozorne sledovať - t.j. ľudia musia podvedome reagovať na gradáciu zábavy. Pri tejto príležitosti tiež treba zdôrazniť význam hovoreného slova - moderovania, ktorý má byť ladený príjemne veselo a má mať iniciačný charakter. Ďalším dôležitým faktorom je zvoliť dĺžku tanečných kôl tak, aby Vaši hostia neboli hneď príliš unavení, alebo aby netrávili väčšinu času na stoličkách kvôli veľkým prestávkam medzi tanečnými kolami. Toto súvisí s odhadom "výdrže" svadobčanov v súvislosti s vekovým zložením spoločnosti. V neposlednom rade tiež treba zosynchronizovať hudobnú produkciu s podávaním jedál a s tradičnými ľudovými prvkami tak, aby tanečné kolá neboli prerušované a rozvrhnúť celkovú produkciu do ucelených blokov.

Ak Váš DJ dodrží tieto aspekty dobrej zábavy a jeho nástrojom je okrem spomínaného archívu kvalitná a spoľahlivá profesionálna zvuková a svetelná aparatúra, jedinou Vašou starosťou budú boľavé nohy po pretancovanej noci.

Keď už teda plánujete svadbu a rozhodli ste sa pripraviť všetko k spokojnosti Vašich svadobných hostí, nezabudnite, že ich zábava je v rukách Vašeho DeeJaya.


fotky zo svadieb...